Enderrocs

Com a part d’una obra, o com a projecte particular, Construccions Contreras pot gestionar de forma integral l’enderroc d’una edificació, des dels treballs previs fins a la gestió de la runa i dels residus.

Aquests són alguns dels enderrocs que hem realitzat.
Scroll to Top