Equipaments

La construcció d’equipaments és una de les especialitats de Construccions Contreras. Un tipus d’obra que requereix una expertesa especial, acompliment de terminis i, en ocasions, la possibilitat de realitzar les obres sense aturar l’activitat. 

Tenim experiència en la construcció i rehabilitació d’equipaments públics de diferents naturalesa. Aquests en són alguns exemples.

Algunes obres realitzades

Altres obres realitzades

Scroll to Top