Locals comercials

La construcció i rehabilitació de locals comercials requereixen una expertesa especial. Els locals de pública concurrència tenen unes exigències per normativa i  d’ordre tècnic que fan necessari conèixer-los per a evitar problemes posteriors. I en tractar-se de locals on s’ubiquen negocis, el respecte al calendari establert per a l’execució de l’obra és vital.

A Construccions Contreras tenim experiència per dur a bon port la reforma de locals comercials.

Scroll to Top