Obra nova plurifamilar

Les grans obres d’habitatge plurifamiliar també són una especialitat en què Construccions Contreras té una gran experiència.

Som conscients de les necessitats i requeriments d’aquests tipus de projectes i tenim els recursos tècnics i materials per a portar-los a terme amb solvència. Per això, algunes de les obres més emblemàtiques de la nostra comarca porten la nostra firma com a empresa constructora.

Algunes obres realitzades

Altres obres realitzades

Scroll to Top